Zadaniem Centrum jest zapewnienie obsługi ekonomiczno - administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Chorzów, w tym:

  • Ośrodek Wsparcia Rodziny
  • Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 1
  • Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 2
  • Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 3
  • Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 4

Nasza oferta skierowana jest wyłącznie do mieszkańców miasta Chorzowa.

POMOC UDZIELANA W NASZYM OŚRODKU JEST BEZPŁATNA